سایت کرج دیتا پرتال جامع شهر کرج


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 1,250,000 ریالسی پی یو اینتل CPU INTEL 1155 CELERON G1610 BOX Freq 2.6 GHz 2MB

توضیحات:خرید اینترنتی CPU INTEL 1155 CELERON G1610 BOX
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 1,750,000 ریالسی پی یو اینتل CPU INTEL 1155 DUAL CORE G2020 BOX Freq 2.9 GHz 3MB

توضیحات:خرید اینترنتی CPU INTEL 1155 DUAL CORE G2020 BOX
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 3,750,000 ریالسی پی یو اینتل CPU INTEL 1155 CORE I3 3210 BOX Freq 3.2 GHz 3MB

توضیحات:خرید اینترنتی CPU INTEL 1155 CORE I3 3210 BOX
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 5,660,000 ریالسی پی یو اینتل CPU INTELL 1155 CORE I5 3330 BOX Freq 3.0 GHz 6MB

توضیحات:خرید اینترنتی CPU INTELL 1155 CORE I5 3330 BOX
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 960,000 ریالرم RAM ZEPPELIN DDR3 4GB BUS 1600

توضیحات:خرید اینترنتی RAM ZEPPELIN DDR3 4GB
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 990,000 ریالرم RAM APACER DDR3 4GB BUS 1600

توضیحات:خرید اینترنتی RAM APACER DDR3 4GB
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 1,030,000 ریالرم RAM KiINGSTON DDR3 4GB BUS 1600

توضیحات:خرید اینترنتی RAM KiINGSTON DDR3 4GB
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 1,830,000 ریالکارت گرافیک ایسوس VGA ASUS PCI 2GB 610 DDR3

توضیحات:خرید اینترنتی کارت گرافیک ایسوس VGA ASUS 610 DDR3
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 1,090,000 ریالکارت گرافیک ایسوس VGA ASUS PCI 1GB 210 DDR3

توضیحات:خرید اینترنتی کارت گرافیک ایسوس VGA ASUS 210 DDR3
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 1,150,000 ریالکارت گرافیک ایسوس VGA ASUS PCI 1GB 5450 DDR3

توضیحات:خرید اینترنتی کارت گرافیک ایسوس VGA ASUS 5450 DDR3
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش