سایت کرج دیتا پرتال جامع شهر کرج


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 120,000 ریالپروپوزال بررسی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان مخابرات

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 75 قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 50,000 ریالپروپوزال - نقش رسانه های نوین ( ماهواره اینترنت و تلفن همراه) در انسجام خانوادگی

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 15 قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 50,000 ریالپروپوزال - بررسی عوامل موثر بر انتخاب منبع خبری توسط قشر جوان

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 20 قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 50,000 ریالپروپوزال - بررسی رابطه بین خدمات بانکی الکترونیک با رضایت مندی مشتریان در بانک ملت مشهد

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 15 قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 150,000 ریالپروپوزال و روش تحقیق - تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی بر پیشرفت تحصیلی

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 70 قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 120,000 ریالروش تحقیق - اعتیاد جرم است یا بیماری

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 50 قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 120,000 ریالروش تحقیق- بررسی مسائل و مشکلات آموزشی مدرسه دخترانه نابینایان نرجس

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 60 قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 150,000 ریالروش تحقیق و پروپوزال مدیریت - بهره وری

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 130 قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 150,000 ریالپروپوزال و روش تحقیق مدیریت - مدیریت آموزشی

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 150 قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 150,000 ریالپروپوزال و روش تحقیق - مسائل و مشکلات زنان شاغل

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 115 قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه