سایت کرج دیتا پرتال جامع شهر کرج

نام محصول : مقاله و تحقیق رشته حسابداری - نسبت های مالی تعهدی و نقدی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 30,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


مقاله تحقیق تحقیق حسابداری مقاله حسابداری مالی تعهدی مالی نقدی

  نام محصول : مقاله و تحقیق رشته حسابداری - نسبت های مالی تعهدی و نقدی

      مقدمه
      بیان مسئله
      اهمیت موضوع
      فرضیه
      مفاهیم اساسی
      اهداف صورتهای مالی
      اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی
      مفاهیم و تعریف وجوه نقد
      مزایای صورت جریانهای نقدی
      ماهیت صورت جریانهای نقدی
      فعالیتهای عملیاتی
      فعالیتهای تامین مالی
      تجزیه تحلیل و صورتهای مالی
      ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
      نسبتهای مالی
      سوابق موضوع تحقیق
      ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام
      شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد
      محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی
      نتایج تحقیق نشان می دهد که
      محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی
      جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی
      محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی
      روش تحقیق
      ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات
      اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است
      اندازه گیری متغیرها
      نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان)
      نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی
      منابع

  مشخصات فنی محصول : مقاله و تحقیق رشته حسابداری - نسبت های مالی تعهدی و نقدی
  بررسی تخصصی محصول : مقاله و تحقیق رشته حسابداری - نسبت های مالی تعهدی و نقدی
  نظرات کاربران در مورد محصول : مقاله و تحقیق رشته حسابداری - نسبت های مالی تعهدی و نقدی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه