سایت کرج دیتا پرتال جامع شهر کرج

نام محصول : پروپوزال و روش تحقیق روانشناسی - بررسی تاثیر رنگ بر کودکان

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


پایان نامه پایان نامه روانشناسی روش تحقیق پروپوزال روش تحقیق روانشناسی پروپوزال روانشناسی رنگ کودکان

  نام محصول : پروپوزال و روش تحقیق روانشناسی - بررسی تاثیر رنگ بر کودکان

      مقدمه

      بیان مسئله
      هدف پژوهش
      اهمیت موضوع
      فرضیات پژوهش
      متغیرهای اساسی پژوهش
      متغیر وابسته
      متغیر مستقل
      تعاریف عملیاتی
      رنگ
      حافظه
      فصل دوم
      پیشینه پژوهش
      پیدایش رنگها
      قرمز
      سیاه
      رنگ شناسی كودكان
      رویت رنگ
      طبیعت رنگها
      آمیزش رنگها
      روش اضافه كردن
      روش كسر كردن
      اختلالات رویت رنگ
      انواع كوررنگی
      بینایی رنگ (رنگ بینی)
      فیزیولوژی رنگ
      تأثیر روانی رنگها در انسان
      تقویت درك رنگها
      حافظه
      حافظه اولیه
      رشد حافظه در نوباوگی
      حافظه چیست
      آیا حافظه یك ملكول شیمیایی است
      انواع حافظه
      حافظه كوتاه مدت
      حافظه دراز مدت
      اندازه گیری حافظه
      حافظه سازنده
      عوامل مؤثر بر یادگیری و تقویت حافظه
      هوش
      انگیزه
      تجربه اولیه
      تمركز داشتن
      تصور ذهنی داشتن
      ارتباط دادن بین آموخته ها
      تداعی اندیشه ها
      دربارة فرایند به خاطر سپردن
      حافظه و فراگیری
      حافظه ، ذهن، هوش
      فصل سوم
      روش اجرای تحقیق
      جامعه آماری
      روش تحقیق
      نمونه
      حجم نمونه
      روش نمونه گیری
      ابزار تحقیق
      روش و چگونگی اجرا
      روش آماری
      چكیده
      خلاصه مطالب
      محدودیتهای پژوهش
      پیشنهادات
      منابع

  مشخصات فنی محصول : پروپوزال و روش تحقیق روانشناسی - بررسی تاثیر رنگ بر کودکان
  بررسی تخصصی محصول : پروپوزال و روش تحقیق روانشناسی - بررسی تاثیر رنگ بر کودکان
  نظرات کاربران در مورد محصول : پروپوزال و روش تحقیق روانشناسی - بررسی تاثیر رنگ بر کودکان

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه