سایت کرج دیتا پرتال جامع شهر کرج

نام محصول : تحقیق درس شیوه ارائه مطلب - منطق فازی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 120,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


تحقیق مقاله مقاله کامپیوتر تحقیق کامپیوتر منطق فازی

  نام محصول : تحقیق درس شیوه ارائه مطلب - منطق فازی

      منطق فازی
      مقدمه
      فصل 1 : تفکر فازی
      فصل2 : تاریخچه و سیر تکاملی
      فصل 3 : مجموعه های فازی
      فصل 4 : تابع عضویت
      مرحله 1
      مرحله2
      مرحله3
      مثلثی و ذوزنقه ای triangular
      quadratic
      Gaussian(exponential)
      فصل 5: احتمال فازی
      فصل 6: متغیر های زبانی
      Linguistic
      Numerical
      فصل 7: منطق فازی
      فصل 8: پایگاه قواعد و استنتاج فازی
      موتور استنتاج فازی
      قضیه FAT
      کنترل فازی
      فصل 9 : کنترل کلاسیک درمقابل کنترل فازی
      در رهیافت كنترل قراردادی
      فصل 10 : طراحی سیستم‌های کنترلی فازی
      یك سیستم كنترلی پایه بشكل زیر است
      Mathematical modeling
      Performance Objectives & Design levels
      Disturbance Rejection Properties (قابلیت رفع آشفتگی)
      Insensitivity to plant parameter variations
      Stability (پایداری)
      Rise time( زمان صعود)
      Steady state error(خطای حالت پایدار)
      Cost
      Computational Complexity
      Manufacturability
      Reliability
      Adaptability
      Understandability
      مزایای یک کنترلر فازی
      استنتاج فازی
      فرآیند طراحی
      كنترل فازی كوره سیمان
      فرآیند كوره سیمان
      سیمان
      پیاده سازی
      شرایط استفاده از کنترل فازی
      شرایط استفاده از کنترل فازی
      شرکت قوانین منطق فازی
      فصل11 سیستم های عصبی- فازی
      شبکه های عصبی
      یک شبکه عصبی چیست
      سابقه تاریخی
      یادگیری در سیستم های بیولوژیك
      مدل سازی نرون ها تنها
      چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم
      مزیتهای دیگر آن شامل موارد زیر می شود
      سازماندهی توسط خود
      عملکرد بهنگام(Real time )
      شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی
      چگونه مغز انسان می آموزد
      دلایل ادغام شبکه های عصبی – فازی
      انواع شبکه های عصبی فازی
      اجزای عصبی یک سیستم فازی
      کاربرد های شبکه های عصبی – فازی
      نتیجه گیری و پیشنهادات
      منابع و مآخذ
      منابع اینترنتی

  مشخصات فنی محصول : تحقیق درس شیوه ارائه مطلب - منطق فازی
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق درس شیوه ارائه مطلب - منطق فازی
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق درس شیوه ارائه مطلب - منطق فازی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه